top of page

Curs de specializare pentru frigotehniști: securitatea și sănătatea muncii pentru transport și recuperarea agenților frigorifici cu potențial exploziv și de mare risc!

Participați la un curs esențial de formare profesională, conceput în conformitate cu legislația europeană actuală (Legea 573/2024). Acest curs obligatoriu, vital în contextul noii legislații FGAS din România ce va intra în vigoare în curând, oferă o instruire aprofundată despre:

 

 • Bazele refrigeranților explozivi: Explorarea tipurilor de refrigeranți explozivi și a riscurilor asociate.

 • Detaliile tehnice ale R290: Studierea proprietăților R290 și a implicațiilor practice.

 • Standardele de referință: Prezentarea referințelor normative și a prevederilor pentru echipamentele care conţin gaze inflamabile

 • Tehnicile avansate de manipulare: Dezvoltarea abilităților practice pentru manipularea și stocarea în siguranță.

 • Procedurile de urgență: Pregătirea pentru situații de urgență și prevenirea accidentelor.

Metodologia de învățare:

Componenta teoretică: Partea teoretică a cursului acoperă o gamă largă de subiecte, de la principiile de bază ale frigotehniei, la legislația specifică și normele de siguranță. Lecțiile teoretice sunt concepute pentru a oferi o bază solidă de cunoștințe, esențiale pentru înțelegerea practică a domeniului.

 

Componenta practică: Partea practică este esențială pentru aplicarea cunoștințelor teoretice în scenarii reale. Participanții vor avea oportunitatea de a lucra cu echipamente reale și de a efectua proceduri specifice frigotehniei sub îndrumarea experților.

 

Studii de caz și simulări: O componentă cheie a cursului este utilizarea studiilor de caz și a simulărilor, care permit participanților să aplice cunoștințele în scenarii realiste și să își dezvolte competențele de reacție în situații critice.

De ce să urmezi acest curs?

Conformitatea cu legislația FGAS: Acest curs a fost conceput pentru a răspunde nevoilor impuse de legislația actuală în domeniul frigotehniei, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 573/2024 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 februarie 2024 privind gazele fluorurate cu efect de seră, text cu relevanță pentru SEE. Aceste reglementări impun standarde stricte pentru manipularea și utilizarea refrigeranților, în special pentru cei cu risc ridicat.

 

Totodată, în viitorul apropiat, va intra în vigoare legislația națională în domeniul FGAS, legislație care specifică normele privind utilizarea și manipularea substanțelor refrigerante, subliniind pedepsele aplicate („constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”, extras din Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră, PL-x nr.523/2023) pe teritoriul României pentru operatorii economici care nu respectă art. 10 și art.11 din Regulamentul (UE) nr. 573/2024.

 

Siguranță și responsabilitate: Securitatea în manipularea refrigeranților este vitală. Cursul acoperă practici de lucru sigure pentru a minimiza riscurile de accidente și expunerea la substanțe periculoase, dar și pentru a înțelege riscurilor asociate cu diferite tipuri de refrigeranți, în special cei explozivi sau toxici.

Obiectivele cursului:

Dezvoltarea competențelor profesionale:

 

Scopul principal al cursului este de a îmbunătăți abilitățile tehnice și practice ale frigotehniștilor, asigurând o înțelegere profundă a celor mai recente tehnologii și practici în domeniu.

 

 • Expertiză tehnică: Elevarea nivelului de cunoștințe tehnice ale participanților despre refrigeranți, inclusiv caracteristicile, manipularea și stocarea acestora.

 

 • Aplicarea practică: Învățarea tehnicilor avansate de manipulare și întreținere a sistemelor frigorifice.

 

Conformitatea și actualizarea cu legislația în vigoare:

 

Asigurarea că participanții sunt la curent cu cele mai recente norme și reglementări, permițându-le să opereze în conformitate cu legislația actuală.

 

 • Aliniere la standardele europene: Înțelegerea și aplicarea standardelor și reglementărilor europene.

 • Pregătire pentru viitor: Anticiparea și adaptarea la viitoarele schimbări în legislație și tehnologie.

 

Siguranța și prevenirea riscurilor:

 

Accentul pus pe securitatea personală și a mediului, cu instrucțiuni specifice pentru gestionarea situațiilor de urgență și prevenirea incidentelor.

 

 • Scenarii de urgență: Învățarea procedurilor de urgență și a celor mai bune practici pentru reacția rapidă și eficientă în caz de incidente.

 • Responsabilitatea ecologică: Conștientizarea impactului asupra mediului și promovarea practicilor sustenabile.

Detalii tehnice:

Perioada de desfășurare: în Weekend-uri, atât Sâmbăta, cât și Duminica

Program: 9 – 18, cu pauză de masă

Locația: București

bottom of page