top of page

Politica de Confidențialitate

Acord de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR

Formular de contact

Formularul de contact aflat pe site-ul nostru colectează nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon în cazul în care alegeți să comunicați cu noi completând formularul de contact, pentru a vă putea contacta și răspunde solicitării dumneavoastră. Puteți, de asemenea, să ne contactați direct pe e-mail sau telefonic, caz în care nu sunteți obligat să completați formularul și, în consecință, să ne furnizați date cu caracter personal. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în interes legitim pentru a vă putea răspunde solicitării pe care ați efectuat-o completând formularul de contact, dacă ați ales această cale de comunicare. Adresele dumneavoastră de e-mail pot fi prelucrate în calitate de clienți ai societății noastre și în vederea transmiterii de oferte comerciale și informări. Vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare alegerii dumneavoastră, în ceea ce privește informările comerciale, înainte de a trimite solicitarea.

Perioada pentru care vor fi prelucrate datele pentru vizitatorii noi sau care nu sunt într-o relație contractuală cu societatea noastră este de 24 de luni.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ:

Dreptul de acces al persoanei vizate înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

 

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 

- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care:

 

- persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

- prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

- în cazul în care societatea noastră nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când:

 

- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului;

- atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

 

Site-ul www.afgas.ro NU face prelucrare automată, crearea de profiluri, care produc efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră puteți obține consultând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) și aplicabil de la 25 mai 2018 (link util: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).

 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată astfel:

- prin poștă: Strada Delea Veche, nr.24 C, Office A, Sector 3, București, România;

- prin e-mail: contact@afgas.ro.

 

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

bottom of page